kultur Lejre.jpg

Kultur på Hvalsø bibliotek

På Hvalsø Bibliotek blev der fredag d. 8. september inviet en udstilling om 1930'ernes Danmark og de politiske partier i kommunen var blevet bedt om at bidrage med deres holdning til kultur i forbindelse med det kommende kommunalvalg. Ulla Jensen og Theresa Helth var i den forbindelse mødt op, og hørte bl.a. Kaare R. Schou fortælle om begivenhederne i 1930'erne med både humor og bidende sarkasme i forhold til sammenligninger med verden i dag.

Alternativets kulturpolitik er som følgende:

Vi ønsker et samfund, hvor vi ikke kun møder kunsten og kulturen på vores kulturinstitutioner men også i det offentlige rum, på vores arbejdspladser, i børnehaven, folkeskolen og på ungdomsuddannelsen. Og selvfølgelig også på sygehuset og plejehjemmet.

Alternativet vil prioritere den kunstneriske og kulturelle dimension inden for alle samfundsområder. Kulturpolitikken skal væk fra at være et marginalt politisk interesseområde og løftes ind i centrum for al politikudvikling.

 

Konkrete forslag til kulturpolitik i Lejre:

FORSLAG 1: STYRKELSE/OPRETTELSE AF KULTURHUSE I ALLE STØRRE BYER: I samarbejde med bylaug, borgergrupper og lokale ildsjæle oprettes eller oprustes kultur-/medborger-/forsamlingshuse i hovedbyerne: Kirke Sonnerup, Osted, Lejre, Hvalsø, Gevninge, Kirke Såby, Ejby og Kr. Hyllinge. Såfremt der er initiativ og efterspørgsel kan der oprettes mindre huse som underafdelinger i oplandsbyerne. Husene kan anvendes til mange formål, eksempelvis koncerter, foredrag, aktiviteter for børn, fællesspisning, bibliotek, lokalhistorisk arkiv, borgerservice og kommunens møder med borgerne.

 

FORSLAG 2: I KULTURHUSENE OPRETTES KULTURSKOLER: Med musikskolerne som forbillede udvikles tilsvarende kulturskoler, som tilbyder kulturel og kunstnerisk undervisning.

 

FORSLAG 3: KULTUR PÅ RECEPT: Flere steder i landet anvender kommuner denne metode, som led i at komme sig efter en psykisk lidelse; eksempelvis let til moderat depression, stress og angst. Sanselige indtryk OG udtryk bidrager positivt til, at blive bevidst om- og i stand til at udtrykke sine følelser. Kultur på recept skal ses som supplement til – eller i bedste fald erstatning for medicinsk behandling.

 

FORSLAG 4: KULTURELLE KLIPPEKORT: Mange børn i økonomisk trængte og sårbare familier har ikke muligheden for at indgå i kulturelle fællesskaber med deres kammerater. ”Kulturelle klippekort” fungerer som finansierede ”fri-pas” for disse børn til at deltage i fritidsaktiviteter af sportslig, kunstnerisk og musikalsk karakter. En sådan ordning kan medvirke til at mindske marginalisering og ensomhed i en i forvejen udsat og sårbar gruppe af børn.