Indfør fleksibel arbejdstid i Lejre Kommune

Balancen mellem arbejdsliv og familieliv er udfordrende. Da jeg blev mor første gang for seks år siden ændrede mit univers sig på et splitsekund. Mit fokus skiftede fra mine egne behov til primært at opfylde mine børns. Det er en stor lykke, men også et stort pres. Vi kender nok alle til i nogen grad at ville det hele, både karriere, familie, parforhold, sport, fritid, sund mad, kultur mv. Og ende med dårlig samvittighed, fordi man i perioder ikke magter at lykkes med halvdelen. Det kræver tid og overskud. Jeg er så privilegeret at have studeret mens mine børn er små, og har fået fleksibel studietid til gengæld for et meget lille rådighedsbeløb. Langsom tid sammen med mine børn er min store luksus. Nu kommer tiden snart, hvor jeg skal betale samfundet tilbage for min uddannelse. Mine børn er dog stadig små nok til, at jeg er bekymret for at sende dem i institution i de timer det kræver, at jeg kan arbejde fuldtid. Andre børnefamilier deler disse bekymringer, og finder forskellige løsninger. Nogle tager deltidsstillinger, andre bliver plejefamilie, og nogle ender med at blive skilt og arbejder igennem i den børnefri uge. Andre igen er nødt til at stole på systemet og aflevere børnene i den påkrævede tid.

Som en forhenværende statsminister sagde for snart 20 år siden (i hvilken periode, der nærmest intet er sket) KAN VI IKKE GØRE DET LIDT BEDRE? Det mener vi i Alternativet i Lejre. Lejre Kommune bør finde nye måder at lette hverdagen for børnefamilier. Flere private virksomheder har indført en firedages arbejdsuge på 30 timer, hvor medarbejderne ved hjælp af en række værktøjer, kan opnå samme produktivitet som på en almindelig arbejdsuge. Københavns Kommune har iværksat pilotprojekter med fleksibel arbejdstid, hvor medarbejderne kan gå både op og ned i tid i perioder, med ambitioner om at udbrede det til hele kommunen. Alternativet i Lejre forslår, at Lejre Kommune med København som forbillede indfører fleksibel arbejdstid for de kommunalt ansatte. Det vil betyde, at medarbejderne kan ønske en arbejdstid mellem 30 og 42 timer. Resultatet kan være både mere tilfredse medarbejdere, samt at kommunen bliver en mere attraktiv arbejdsplads. De økonomiske konsekvenser kan blive positive for kommunen (mindre sygefravær, stress mv) og medarbejderne får en øget frihed til at tilrettelægge hverdagen, så den giver mest mening for den enkelte.