Vi støtter op om Allerslev Friskole, og initiativer vedrørende Avnstrup Børnegård

I Alternativet hylder vi de lokale ildsjæle. Personer som på egne skuldre tager ansvaret for at udvikle og udbyde et tilbud, der er efterspørgsel efter i lokalområdet. Det har vi mange gode eksempler på i kommunen, og vi vil bakke op om at få endnu flere. I forhold til skoler og institutioner kan det være Friskolen i Allerslev, hvor der er konstateret en efterspørgsel efter et alternativ til den store Allerslev Skole. En mindre skole med kortere skoledage og fokus på nære relationer, fællesskaber, fri leg, fortællinger og bæredygtighed. I Avnstrup har den populære lokale daginstitution fået opsagt lejemålet af Udlændingestyrelsen om to år. Vi vil opfordre forældre og ansatte til at lede efter andre egnede bygninger, og tage fat i arbejdet med at stifte en privat institution, forhåbentlig med opbakning fra Lejre Kommune.

Vi mener, at det er indlysende, at sådanne lokale initiativer er til fordel for alle. Man skulle umiddelbart tro, at det er lidt billigere for kommunen at drive de meget store institutioner, hvor der altid lige er plads til en mere (næsten gratis). Men jeg har ikke kunne finde forskningsmæssig dokumentation, der viser, at det er tilfældet. Tværtimod viser flere undersøgelser eksempelvis, at udgifterne pr. folkeskoleelev er vokset mere siden strukturreformen i 2007 i de kommuner, der har sammenlagt skoler i forhold til de øvrige kommuner. Der er heller ikke noget der tyder på, at fagligheden er blevet højere ved den samme sammenligning. Udover disse økonomiske betragtninger, kan jeg fra børnehøjde ikke se det attraktive ved en dagligdag i en sammenlagt institution med 160 børn og 45 voksne (som i den nye Skjoldungerne i Lejre), fremfor et mindre sted med 10-15 børn og tre voksne (som f.eks. Gårdbørnehaven i Øm). Uanset hvor god den store institution er til at dele børnene op i mindre enheder. Der er også hensynet til den lokale sammenhængskraft og tiltrækningen af nye beboere i lokalsamfundene, som helt klart er nemmere, hvis er der nærhed til skole og institutioner.

I Alternativet bakker vi derfor op om alle lokale initiativer, der kan styrke sammenhængskraft, nærhed, fællesskab og hverdagslivet i de lokale byer, naturligvis indenfor en økonomisk og faglig ramme, der kan afspejle kommunens eget tilbud.