Ældrepolitik

Fællesskaber

Vi ønsker at skabe et samfund, hvor der er plads til meningsfulde fællesskaber på tværs af generationer. Vi ønsker, at institutioner i højere grad tænkes sammen, så daginstitutioner, skoler og plejehjem fx placeres på samme vej eller i samme bygning. Vi ser gerne, at den lokale børnehave kan tilbringe en eftermiddag eller nyde frokosten i ny og næ i selskab med de ældre på det lokale plejehjem. Meningsfulde fællesskaber betyder for os, at den enkelte får mulighed for både at bidrage til- og nyde godt af de praktiske og sociale gevinster, der findes i samværet med andre mennesker. Vi mener derfor, at helt eller delvist kommunalt ejede senior-bofællesskaber vil udgøre et attraktivt alternativ, til fx traditionelle ældreboliger.

 

Et aktivt liv

Mange ældre er sunde og raske længe efter at de har forladt arbejdsmarkedet. Ofte lever disse medborgere et særdeles aktivt liv. Vi ønsker at skabe rum for, at ældre som fortsat ønsker at bidrage aktivt i deres lokalsamfund, efter at de har forladt arbejdsmarkedet, får muligheden for at påtage sig frivilligt arbejde i fx det lokale foreningsliv eller som frivillig på offentlige institutioner som fx sygehuse, skoler, aktivitetscentre mv.. Dette skal kunne lade sig gøre, uden at borgeren straffes ved at blive trukket i den pension, som vedkommende selv har sparet sammen til, gennem et langt arbejdsliv. Brug af aktive frivillige seniorer skaber meningsfuldhed og menneskelig værdi for både den frivillige selv og for de fællesskaber, som drager nytte af den frivilliges engagement og kompetencer.

 

Sundhed

Selvom en stor gruppe af ældre lever et aktivt seniorliv, er der også et stigende antal ældre, som er ramt af komplekse og flere samtidigt tilstedeværende sundhedsmæssige udfordringer. Denne gruppe af sårbare ældre har ofte et meget stort medicinforbrug, som kræver løbende og tæt opfølgning af en læge, der kender til den enkelte ældres sygdomshistorie for at der ikke skal opstå uhensigtsmæssigt overforbrug eller fejlmedicinering. Alternativet ønsker, at plejehjem har faste praktiserende læger, der ugentligt går stuegang, kender de enkelte beboere og gennemgår de enkelte beboeres medicinforbrug, hvormed relationen mellem læge og beboer kan styrkes og skabe en bedre opfølgning på virkningen af medicinen

 

Alternativet ønsker at nedbringe medicinforbruget. Medicin skal kun benyttes når det giver mening og i de rette mængder. Vi mener at der i langt højere grad end tilfældet er nu, bør anvendes alternativer til medicinsk behandling. Et forslag til at mindske medicinforbruget er kultur og natur på recept.

 

Kultur på recept

Alternativet ønsker at udbrede kultur på recept som en fast del af ældreplejen. Kulturelle aktiviteter kan indgå i kommunale forløb, der bliver tilbudt ældre borgere med eks. let til moderat depression og indgå i rehabiliteringen af borgere. Alternativet ønsker desuden at gøre natur til en langt større del af hverdagslivet i ældreplejen og på plejehjem.
Et andet eksempel er psykologer som alternativ til medicin. Kommunale psykologer i ældreomsorgen er et bivirkningsfrit alternativ til psykofarmaka ved behandling af psykisk lidelse, som fx depression. Mange ældre oplever ensomhed, som sidenhen kan fører til depression.

At kunne indgå i meningsfulde fællesskaber kan forebygge ensomhed. I kombination med anvendelse af psykologer som fast led i behandling af psykiske lidelser, kan medicinforbruget mindskes.