Decentralisering

DECENTRALISERINGS FORSLAG 1: BORGERDREVNE FORSLAG: For Alternativet i Lejre er det en mærkesag, at borgerne skal have større indflydelse på udviklingen af og i deres lokalområde. For at understøtte en ny og mere involverende politisk kultur, foreslår vi derfor, at der indføres mulighed for at stille borgerdrevne forslag i alle kommuner, hvilket betyder, at alle borgere kan få et forslag til afstemning i byrådet, hvis tilstrækkeligt mange medborgere bakker op om det.

DECENTRALISERINGS FORSLAG 2: FLERE LANDSBYLAUG: For Alternativet er borgerinddragelse en central mærkesag, og derfor vil vi opfordre til at alle lokalsamfund opretter landsbylaug, hvor lokale ildsjæle og borgere kan inddrages i vigtige politiske spørgsmål om kommunens fremtid og udvikling. Det er oplagt, at et landsbylaug inddrages i arbejdet med at udforme de lokale udviklingsplaner i kommunen.

DECENTRALISERINGS FORSLAG 3: BORGERBUDGETTER Ligeledes ønsker Alternativet at fremme borgerinvolvering og medborgerskab ved at oprette ”borgerbudgetter” i alle kommuner. Med borgerbudgetter vil vi give bylaugene og lokalbefolkningen mulighed og frihed til at bestemme over en del af det kommunale budget, som de kan bruge på lokale aktiviteter og projekter. Potentialet i borgerbudgetter er stort, fordi det styrker det nære demokrati og den lokale ejerskabsfølelse, når borgerne selv kan bestemme, hvad en del af pengene skal bruges til.

DECENTRALISERINGS FORSLAG 4: FLERE SOCIOØKONOMISKE VIRKSOMHEDER OG OFFENTLIGT BORGERDREVNE PARTNERSKABER (OBP’ER) Alternativet foreslår, at vi udbreder OBP (Offentligt Borgerdrevne Partnerskaber,) som skal give lokalsamfund mulighed for, at de kommunale service- eller omsorgsopgaver varetages og løses af lokale aktører. Gennem OBP’er vil Alternativet åbne op for, at lokalsamfund får mulighed for selv at løfte visse opgaver, som eksempelvis børnehaver og ældrepleje. Dette kan styrke sammenhængskraften, forankre arbejdspladser og skatteindtægter i vores lokalsamfund og samtidigt udvikle en mere inddragende og borgernær arbejdskultur i den kommunale opgaveløsning. Ydermere kan visse af de nye virksomheder oprettes som socioøkonomiske virksomheder, der er en privat virksomhed, der har til formål at virke på markedsmæssige vilkår, samtidig med at skabe positiv social eller miljømæssig forandring i samfundet.