Iværksætteri

IVÆRKSÆTTER FORSLAG 1: SKOLEELEVER SOM IVÆRKSÆTTERE

Alternativet i Lejre foreslår, at folkeskolen indarbejder en mere entreprenant kultur. Undervisningen skal sikre, at elever opnår mod til at handle og tilegne sig færdigheder, der sætter dem i stand til at omdanne potentiale til konkrete løsninger og frugtbare idéer. Derudover foreslår vi, at skolerne i samarbejde med iværksættere og virksomheder skaber fokus på iværksætteri og eksempelvis kommer på virksomhedsbesøg, prøver at drive en ”virksomhed” selv, eller arbejder på en forretningsplan.

IVÆRKSÆTTER FORSLAG 2: MINDRE SYSTEM, MERE SAMFUND

Alternativet i Lejre foreslår, at vi udbreder OBP – Offentligt Borgerdrevne Partnerskaber – som skal give lokalsamfundene mulighed for, at de kommunale service- eller omsorgsopgaver varetages og løses af lokale aktører. Opgaverne skal stadig udføres af kvalificerede og kompetente medarbejdere og med løn- og ansættelsesforhold på niveau med overenskomster på områderne, men gennem OBP’er vil Alternativet i Lejre åbne op for, at lokalsamfund får mulighed for selv at løfte disse opgaver. Dette kan styrke sammenhængskraften, forankre arbejdspladser og skatteindtægter i vores lokalsamfund og samtidigt udvikle en mere inddragende og borgernær arbejdskultur i den kommunale opgaveløsning.

IVÆRKSÆTTER FORSLAG 3: FLERE SPIREPLADSER OG MENTORORDNINGER

Det skal være nemmere at blive iværksætter. Alt for ofte strander engagement og den gode idé i administration. Iværksættere skal have mere målrettet hjælp, eksempelvis gennem en spireplads i et iværksætterhus eller på et fjernarbejdskontor. Der skal være nem adgang til administrativ hjælp både fra kommunen, andre iværksættere eller fra en mentor, der selv har haft succes med at starte egen virksomhed.