Kultur

KULTURFORSLAG 1: STYRKELSE/OPRETTELSE AF KULTURHUSE I ALLE STØRRE BYER:
I samarbejde med bylaug, borgergrupper og lokale ildsjæle oprettes eller oprustes kultur-/medborger-/forsamlingshuse i hovedbyerne: Kirke Sonnerup, Osted, Lejre, Hvalsø, Gevninge, Kirke Såby, Ejby og Kr. Hyllinge. Såfremt der er initiativ og efterspørgsel kan der oprettes mindre huse som underafdelinger i oplandsbyerne. Husene kan anvendes til mange formål, eksempelvis koncerter, foredrag, aktiviteter for børn, fællesspisning, bibliotek, lokalhistorisk arkiv, borgerservice og kommunens møder med borgerne

KULTURFORSLAG 2: I KULTURHUSENE OPRETTES KULTURSKOLER:
Med musikskolerne som forbillede udvikles tilsvarende kulturskoler, som tilbyder kulturel og kunstnerisk undervisning.


KULTURFORSLAG 3: KULTUR PÅ RECEPT: Flere steder i landet anvender kommuner denne metode, som led i at komme sig efter en psykisk lidelse; eksempelvis let til moderat depression, stress og angst. Sanselige indtryk OG udtryk bidrager positivt til, at blive bevidst om- og i stand til at udtrykke sine følelser. Kultur på recept skal ses som supplement til – eller i bedste fald erstatning for medicinsk behandling.

KULTURFORSLAG 4: KULTURELLE KLIPPEKORT:
Mange børn i økonomisk trængte og sårbare familier har ikke muligheden for at indgå i kulturelle fællesskaber med deres kammerater. ”Kulturelle klippekort” fungerer som finansierede ”fri-pas” for disse børn til at deltage i fritidsaktiviteter af sportslig, kunstnerisk og musikalsk karakter. En sådan ordning kan medvirke til at mindske marginalisering og ensomhed i en i forvejen udsat og sårbar gruppe af børn.