Skoler

SKOLE FORSLAG 1: SÆT SKOLER OG UDDANNELSESSTEDER FRI Alternativet er stor modstander af den stigende centralisering og styring af skoler og uddannelsessteder. Vi ønsker i stedet at sætte skoler og uddannelsessteder mere fri. Eksempelvis vil vi øge skolebestyrelsernes selvbestemmelse og udvide deres mandat til at træffe væsentlige beslutninger om den lokale skoles rammer og dagligdag. Det gælder ikke mindst skoledagens længde, brugen af karakterer samt de konkrete styrings- og læringsmål m.m. Kort sagt ønsker Alternativet at lade det være op til den enkelte skolebestyrelse at bestemme, hvordan den ønsker at være skole.